Dr. Auksė Balčytienė

Vytauto Didžiojo universiteto
Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto
Viešosios komunikacijos katedros profesorė

 

Dr. Auksė Balčytienė yra VDU Viešosios komunikacijos katedros profesorė, tyrėja, žiniasklaidos kritikė, žurnalistikos ir komunikacijos studijų Vytauto Didžiojo universitete kūrėja ir koordinatorė, aktyvi mokslininkė ir tyrėja, dalyvaujanti tarptautiniuose mokslo projektuose, skelbianti mokslo darbus tarptautiniu mastu pripažintuose leidiniuose.Profesorės mokslinių tyrimų sritys – medijų sociologija ir politinė komunikacija. Mokslinių interesų kryptys – žiniasklaidos vaidmuo demokratijoje, žurnalistikos kultūros, Europos viešosios erdvės problematika, politinė komunikacija, informacijos ir komunikacijos politika, Rytų ir Vidurio Europa ir posovietinės erdvės.VDU studentams prof. A. Balčytienė jau beveik 20 metų dėsto dalykus, susijusius su žiniasklaida, žurnalistikos kultūra, politine komunikacija, posovietinės erdvės transformacijomis ir kitomis temomis.