Kviestinės pranešėjos

Monika
Garbačiauskaitė-Budrienė

LRT Generalinė direktorė
EBU vykdomosios valdybos narė

Dr. Auksė Balčytienė

Vytauto Didžiojo universiteto
Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto
Viešosios komunikacijos katedros profesorė

Organizatorius

Vilniaus universiteto
Komunikacijos fakultetas

Partneriai

Lietuvos nacionalinis
radijas ir televizija

Vilniaus universiteto
biblioteka

Lietuvos žurnalistikos centras

Lietuvos muzikos ir teatro akademija