APIE

Data: lapkričio 29 d. 2022 m.

Vieta: Vilniaus universitetas, Universiteto g. 3 (Teatro salė, Bibliotekos B3 seminarų kambarys), Vilnius

Organizuoja: Žurnalistikos ir medijų tyrimų centras (Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas) kartu su socialiniais partneriais Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Lietuvos žurnalistikos centru, Lietuvos žurnalistų sąjunga, Vilniaus universiteto biblioteka. 

Kviestinės pranešėjos:

  • Dr. Auksė Balčytienė, Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Viešosios komunikacijos katedros profesorė
  • Monika Garbačiauskaitė-Budrienė, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos generalinė direktorė

Medijų studijų ir tyrimų srityje pastaraisiais metais daug dėmesio skiriama klausimams, susijusiems su tuo, kaip socialinės medijos, skaitmeninė ekonomika bei globalios krizės (finansų, COVD-19 pandemijos, politinės, karinės ir kt.) transformavo vietinę ir globalią medijų ekosistemą – turinio kūrimą, cirkuliavimą ir vartojimą, suponavo naujų verslo modelių ir darbo praktikų diegimą, paspartino konvergencijos ir hibridizacijos procesus. Minėtieji procesai kelia technologinius, vadybinius, etinius ir kitus iššūkius audiovizualinių medijų profesionalams, tyrėjams ir pedagogams, skatina juos ieškoti naujų kūrybinių ir rinkodaros sprendimų, tarpdalykinių tyrimų prieigų bei įtraukių mišrių mokymo/si metodų. Tad rengiamas simpoziumas tema „Audiovizualinės medijos Lietuvoje: tyrimai, švietimas ir etika“ siekia permąstyti  Lietuvos audiovizualinių medijų  (kino, žaidimų, televizijos, reklamos, užsakomųjų vaizdo paslaugų, socialinių medijų) lauką ir jame vykstančius pokyčius, išdiskutuoti tyrimų poreikį bei šiam sektoriui rengiamų profesionalų Lietuvos aukštosiose mokyklose klausimus globalių dinamikų ir iššūkių (COVID-19 pandemijos, skaitmeninės transformacijos, hibridinio karo ir pan.) kontekste.

Lietuvoje pastarąjį dešimtmetį audiovizualinų medijų sektorius stebimai augo įmonių, darbuotojų, paslaugų, produkcijos ir indėlio į bendrąjį vidaus produktą apimtimis.  Didėjo ir specializuotų studijų programų bei modulių šalies aukštosiose mokyklose skaičius. Tačiau audiovizualinių tyrimų sritis, būdama tarpdalykine ir tarpdisciplinine, išliko gana fragmentiška ir nišine. Todėl šis simpoziumas yra savitas forumas, kviečiantis audiovizualinių medijų ekosistemos dalyvius (industrijos atstovus, tyrėjus, pedagogus, ir kt.) padiskutuoti apie Lietuvos audiovizualinių medijų dabartį bei ateitį ir mokslo įstaigų ryšį su industrija.

Simpoziumo dalyviai skaitys pranešimus ir diskutuos apie:

  • dabarties ir ateities iššūkius Lietuvos audiovizualiniam sektoriui ir jam profesionalus rengiančioms aukštojo mokslo įstaigoms;
  • gerąsias ir inovatyvias pedagogines praktikas, taikomas audiovizualinių medijų profesionalų rengime;
  • pokyčius Lietuvos medijų industrijoje ir informacinėje erdvėje;
  • medijų raštingumo edukaciją ir auditorijos atsparumą dezinformacijai;
  • audiovizualinių medijų tyrimus ir jų vietą Lietuvos ir tarptautinėje mokslo erdvė

Organizacinis ir mokslinis komitetas

Doc. dr. Renata Šukaitytė (pirmininkė, Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas), doc. dr. Giedrė Beinoriūtė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Teatro ir kino fakultetas), asist. dr. Džina Donauskaitė (Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas), doc. dr. Andrius Gudauskas (Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas), prof. Janina Lapinskaitė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Teatro ir kino fakultetas), asist. dr. Žilvinas Ledas (Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos fakultetas), doc. dr. Živilė Elena Mičiulytė (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Fundamentinių mokslų fakultetas), doc. dr. Jolanta Mažylė (Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas), Dainius Radzevičius (Lietuvos žurnalistų sąjunga), doc. dr. Rita Repšienė (Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas / Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Šiuolaikinės kultūros skyrius), asist. dr. Renata Stonytė (Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas), prof. dr Andrius Vaišnys (Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas).