Kviestinės pranešėjos

Monika
Garbačiauskaitė-Budrienė

LRT Generalinė direktorė
EBU vykdomosios valdybos narė

Dr. Auksė Balčytienė

Vytauto Didžiojo universiteto
Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto
Viešosios komunikacijos katedros profesorė